Управа школе

Директор

Маја Бјељац, дипломирани психолог

Рачуновођа

Зорица Дукић, економски техничар

Секретар

Богданка Пађан, инг. организације и менаџмента

Педагог

Бојана Радановић, дипломирани педагог

Психолог

Лејла Захировић, дипломирани психолог

Библиотекар

Перица Пантош, професор српског језика и књижевности