Ученик генерације за школску 2020/21. годину

Убејд Делић, ученик деветог разреда, изабрана је за ученика генерације за школску 2020/2021. годину. Одличан ученик, примјерног владања. Активан у школским приредбама, члан спортске и драмско-рецитаторске секције. Учествовао на такмичењима из математике, основа информатике, исламске вјеронауке и на  смотри иновација Иност, гдје је као дио екипе освоји сребрну плакету.  Бави се спортом, тренира фудбал. Наставници га описују као вриједног и одговорног ученика,  а другари као доброг пријатеља.

Свим матурантима желимо много среће и успјеха у даљем животу и школовању.

Oбјављен Јавни конкурс за упис ученика у средње школе

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је данас, 28. 5. 2021. године, Јавни конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2021/2022. години, којим је планиран упис 10.953 ученика распоређених у 466 одјељења, од чега 8.251 ученик у занимања четвртог степена сложености, а 2.702 ученика у занимања трећег степена сложености.
Приликом уписа, кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама, два смјера у гимназији или два одсјека у умјетничким школама и у том случају им се бодују резултати у успјеху у оба занимања, смјера или одсјека, а рангирање се врши према успјеху у оба занимања, смјера или одсјека.
Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова, а бодовање врши на основу општег успјеха у основној школи, успјеха из пет предмета значајних за занимање у стручним школама, смјеру у гимназији или одсјеку у умјетничким школама, за који кандидат конкурише, те на основу резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе.
Јaвним конкурсом одређена су два уписна рока, и то: јунски рок – од 14. до 25. јуна и јулски рок – од 5. до 16. јула 2021. године.
У јунском уписном року, пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак, 14. 06. 2021. године, а завршава се у уторак, 15. 06. 2021. године, за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати уписа објављују се у четвртак, 17. 06. 2021. године. Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедјељак, 21. 06. 2021. године, а завршава се у сриједу, 23. 06. 2021. године, за ученике који имају мање од 60 бодова. Резултати уписа објављују се у петак, 25. 06. 2021. године.
У јулском уписном року, пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе и средње трогодишње школе почиње у понедјељак, 05. 07. 2021. године, а завршава се у сриједу, 07. 07. 2021. године. Резултати уписа објављују се у петак, 9. 7. 2021. године. Од понедјељка, 12. 7. 2021. године, до петка 16. 7. 2021. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе, односно смјерове у гимназијама, струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.
Када је ријеч о упису ученика у средње умјетничке школе, пријем докумената у јунском уписном року почиње у понедјељак, 14. 6. 2021. године, а завршава се у уторак, 15. 6. 2021. године, док се посебни испит у јунском уписном року кандидати полажу у четвртак, 17. 6. 2021. године и у петак, 18. 6. 2021 године. Резултати уписа објављују се у суботу, 19. 6. 2021. године.
Пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе у јулском уписном року почиње у понедјељак, 5. 7. 2021. године, а завршава се у уторак, 6. 7. 2021. године, док посебни испит кандидати полажу у четвртак, 8. 7. 2021. године и петак, 9. 7. 2021. године. Резултати уписа објављују се у суботу, 10. 7. 2021. године.
Од понедјељка, 12. 7. 2021. године до петка 16. 7. 2021. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у средње школе гдје има слободног мјеста.
Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године и они се школују у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа и они не подлијежу критеријумима бодовања за упис.
Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације БиХ конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу, a под истим условима могу да конкуришу и уписују се и ученици из других држава. Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених, односно доказом о извршеној нострификацији дипломе када је ријеч о ученицима из друге државе.
У тексту конкурса представљен је табеларни преглед плана уписа ученика у први разред средњих школа по струкама, уз преглед броја незапослених и запослених радника по тим струкама у Републици Српској у 2020. години. Све средње школе, уз текст конкурса, на огласној табли школе обавезне су да објаве и план уписа ученика, табеларни преглед о броју незапослених радника и њихово запошљавање у 2020. години.
Учесници конкурса подносе школи потребне документе:
1. пријаву за упис,
2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
4. извод из матичне књиге рођених,
5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.
Јавни конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2021/2022. години, као и план уписа, доступни су и на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) на страници Министарства просвјете и културе.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Обавјештавају се ученици 9. разреда да се ученик генерације у школској 2020/2021. години бира на основу Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи (Службени гласник Републике Српске број: 12/21).
За ученика генерације у основној школи бира се један ученик деветог разреда школе који је од другог до деветог разреда у комплетном школовању  имао општи успјех одличан на крају школске године, примјерно владање током цјелокупног основног васпитања и образовања, те остварена постигнућа у ваннаставним и/или ваншколским активностима.
Приједлог кандидата за ученика генерације у школи може дати: одјељењски старјешина, одјељењска заједница ученика, одјељењско вијеће школе, савјет родитеља и савјет ученика школе.
Рок за  достављање приједлога је   до 21.5.2021. године са назнаком „Комисија за спровођење поступка за избор ученика генерације“. (Приједлог у писаној форми  оставити код педагога школе.)

У поступку избора ученика генерације у школи бодују се:

  • општи успјех ученика током основног васпитања и образовања,
  • резултати на такмичењима из наставних предмета прописаних наставним планом и програмом,
  • резултати на такмичењима у ваннаставним активностима,
  • резултати на такмичењима у ваншколским активностима,
  • руковођење дјељењском заједницом,
  • руковођење савјетом ученика,
  • гласови наставничког вијећа.

Ученици који су предложени за ученика генерације дужни су да доставе Комисији потребну документацију у периоду до  26.5.2021. године, са назнаком „Комисија за спровођење поступка за избор ученика генерације.  (Доставити оригинале докумената у затвореној коверти)
Под документацијом се подразумијевају: ђачка књижица, свједочанства о завршеним разредима, сертификати, увјерења, потврде, признања и друга документа којима се доказује постигнути успјех и постигнућа, а која је издао надлежни орган, привредно друштво, установа или организација, у писаном облику, и која је овјерило и потписало овлаштено лице. Наведену документацију доставити педагогу школе.
Рок за проглашење ученика генерације је седам дана од дана завршетка наставе за ученике завршног разреда, прописаног Правилником о школском календару за одређену школску годину, који доноси министар просвјете и културе.    Непотпуна и неблаговремена документација се неће узети у разматарање.

Предсједник комисије за избор ученика генерације,
Бојана Радановић, педагог школе

Пријем за најбоље ученике

Поводом обиљежавања 16. маја, Дана града, Градска управа Приједор је организовала пријем за најбоље ученике приједорских основних и средњих школа. Пријему је присуствовала и наша ученица деветог разреда Лејла Кркић.„Ово су најбоље ученице и ученици основних и средњих школа и Центра „Сунце“. Младост на овој фотографији је наша будућност, будућност града Приједора и Републике. Градска управа ће вас увијек подржавати на том путу и свима желим много здравља и успјеха у животним изазовима који вам предстоје“, истакао је градоначелник Далибор Павловић.

„Међурелигијски дијалог кроз вјерска предавања“

У уторак, 11. маја 2021. године, реализовано је треће предавање у оквиру пројекта „Међурелигијски дијалог кроз вјерска предавања“ за 2020/2021. годину.

Предавању на тему „Васкрсење Христово“ присуствовали су ученици свих конфесија у нашој школи (православна, украјинска и исламска) са својим учитељима.
Ученици су кроз предавање упознати са догађајем Христовог Васкрсења, као најважнијим у историји хришћанске цркве. Христово васкрсење представља суштину или темељ хришћанске вјере, а Васкрс као празник највећи међу празницима. Такође, објашњена је и симболика васкршњег јајета у православној цркви, као извора живота и побједе живота над смрћу. Показани су и примјери украшених васкршњих јаја у разним техникама.
На крају, ученицима су подијељени прикладни пакетићи.Овај пројекат подржава USAID, у оквирима пројекта ПРО-будућност-међурелигијски дијалог.
Предавање одржао вјероучитељ православне вјеронауке јереј Жељко Милосавац.

Реализовано друго предавање пројекта „Међурелигијски дијалог кроз вјерска предавања“ за 2020/2021. годину

У уторак, 4. маја 2021. године реализовано је и друго предавање на тему „Међурелигијски дијалог кроз вјерска предавања’’ за 2020/2021. годину.
Предавањем на тему „Ускршњи обичаји код Украјинаца“ ученици свих разреда наше школе били су упознати са богатсвом и разноликошћу ускршњих обичаја код Украјинаца: припрема за светковање, прослављање самог „празника над празницима“ у црквама – храмовима, пред црквом и у властитим домовима.

Акценат је дат на духовну важност Васкрса и љепоту народних обичаја уз сам Васкрс: припрема „ускршње кошарице“ за благосиљање после завршених свих богослужења у парохијским храмовима. На припремљеном паноу приказана је Украјина у шаренилу писаница, крашаница, „маљованке“, „драпанке“, „халунке“… Примјере неких за Васкрс украшених јаја ученици су могли видјети овом приликом у нашој школи. Било је говора и о васкршњим пјесмама: „хајивке“ и „весњанке“ уз специфичну кореграфију.

На крају, ученици су примили пригодне пакетиће захваљујући пројекту подржаном од стране USAID-а – PRO-будућност-међурелигијски дијалог.

Предавање одржао вјероучитељ о. Михал Стахнек

Успјешно реализовано прво предавање пројекта „Међурелигијски дијалог кроз вјерска предавања“ за 2020/2021. годину

Кроз вјерско предавање „У сусрет Рамазану“ ученици наше школе данас су имали прилику да науче о посту. Предавању су присуствовали ученици свих конфесија у школи (исламска, православна и украјинска) са својим учитељима.
Рамазан је прилика да постанемо бољи. То је мјесец када се учимо стрпљењу, дисциплини, контроли, планирању времена, захвалности на благодатима, даривању и помагању другима. Учесници су имали прилику да послушају и илахију Рамазан и да израде пано на исту тему.
На крају предавања, уз питања  и коментаре да су научили нешто ново, ученицима су подијељени пригодни пакетићи.
Подсјећамо, овај пројекат подржава USAID  у оквирима пројекта ПРО-будућност – међурелигијски дијалог.