Настава на даљину од 16.11. до 20.11.2020. године

Васпитно-образовни процес се обуставља у основним школама од 16. до 20. новембра 2020. године, усљед потребе дезинфекције просторија због организовања локалних избора 2020. године и коришћења школских просторија за бирачка мјеста.
У наведеном периоду, ораганизоваће се настава на даљину, коришћењем средстава електронске комуникације и путем јавног РТРС сервиса.