МУП РС у наредном периоду планира одржавање online радионица за дјецу по следећем распореду:

01.03.2021. у 18:00 часова – ученици 5. разреда основних школа https://meet96018264.adobeconnect.com/sic01032021/
03.03.2021. у 18:00 часова – ученици 6. и 7. разреда основних школа https://meet96018264.adobeconnect.com/sic03032021/
05.03.2021. у 18:00 часова – ученици 8. и 9. разреда основних школа https://meet96018264.adobeconnect.com/sic05032021/
10.03.2021. у 18:00 часова – ученици наведених група за које уочимо да је био најслабији одазив или да је потребно поновити из неког другог разлога.
https://meet96018264.adobeconnect.com/sic10032021/

За сваки темин наведен је приступни линк. Online платформа Adobe Connect путем које се одржава радионица ограничена за учешће 100 учесника, те да уколико учесници због наведеног органичења не буду у могућности да учествују да ће се наведене радионице организовати и у наредном периоду о чему ће бити накнадно информисани. Разлог органичења броја учесника је што се кроз радионицу жели остварити што боља интеракција са учесницима и дати могућност да учесници активно учествују кроз питања, коментаре, сугестије и слично.